Сенсорна інтеграція

Сенсорна інтеграція

Заняття по сенсорної інтеграції та сенсомоторної корекції спрямовані на:

 • Поліпшення уваги, пам’яті і працездатності.
 • Підвищення зосередженості на виконанні навчальних завдань.
 • Зняття м’язового напруги, поліпшення пластичності рухів.
 • Вивчення дитиною частин тіла.
 • Поліпшення координації рухів, розвиток спритності. Розвиток просторових відносин: верх-низ, право-ліво і т.д. Вивчення схем і вміння орієнтуватися в них.
 • Розвиток конструктивної діяльності.
 • Розвиток тонких рухів рук і формування графомоторних навичок.
 • Розвиток слухового сприймання: мовного звукоразліченія і фонематичного слуху.
 • Збагачення словникового запасу і вміння будувати речення.
 • Формування вміння виявляти причинно-наслідкові залежності і розвиток логіки.
 • Розвиток здатності до планування своєї діяльності і контролю її виконання.
 • Формування саморегуляції, завдяки чому поліпшується засвоєння правил і дій по ролям.