Логоритміка

Логоритміка

Логоритміка – це комплексне поняття, яке об’єднує в собі музично-ритмічне і логопедичні виховання. Його мета формування не тільки правильної вимови рідної мови і почуття ритму, а й естетичного смаку, орієнтації в просторі, розвиток емоційної сфери дошкільнят.

Головна відмінність цього заняття від інших – це синтез мови, музики і рухів, що сприяє засвоєнню матеріалу та корекції мовних недоліків. Віршовані форми підкріплюються відповідними рухами. Розширюється словниковий запас дитини. Розвивається як слухове, так і зорове сприйняття. Посилюється фонематичний слух.
Діти вчаться контролювати темп і ритм дихання, правильно дихати при вимові звуків і під час співу, посилюються м’язи артикуляційного апарату.

Тренується дрібна і загальна моторика, поліпшується координація рухів і самоконтроль, відбувається становлення правильної постави.

Заняття передбачає постійну зміну різних вправ, пальчикової та логопедичної гімнастики, ігор, музики та ін., Підвищує швидкість перемикання уваги у дітей.

Діти розкривають характер музики через рухи, вчаться представляти себе і перевтілюватися. Освоюють психогимнастики, підсилюють виразність голосу, міміки і пантоміміки.