Браділалія (повільний темп мови)

Браділалія (брадіфразія) – надмірно патологічний повільний темп мови.

У логопедії браділалія і тахілалія відносяться до порушень темпо-ритмічної сторони мовлення не судомного характеру. Однак, за відсутності правильної корекції, можуть з часом переходити в запинки судомного характеру – заїкання. Тому не можна ігнорувати і «тягнути» час з корекцією.

Браділалія може бути виражена в різному ступені: легкий ступінь зазвичай мало помітний для оточуючих, проте при тяжкому ступені розладу порушується комунікативна функція. При браділалії сповільнюється не тільки темп усного та писемного мовлення, а й загальна моторика (велика і дрібна), координація, баланс, просторове сприйняття і протікання вищих психічних функцій (пам’яті, уваги, сприйняття, мислення і тд.). Що надалі обов’язково призведе до труднощів в освоєнні письма, читання, рахунку.

В основі цього порушення лежать певні процеси в головному мозку. Тому при браділалії потрібне комплексне медичне, нейропсихологическое і логопедичні обстеження, спрямоване на з’ясування причин порушення темпу мови і супутніх порушень. Методика подолання браділалії передбачає нейропсихологічну корекцію, масаж, логопедичні заняття, логоритміка, загальна нейрокорекція (сенсорна інтеграція, можечкова стимуляція, бломберг–терапія). Патогенез браділалії, на думку більшості дослідників, пов’язаний з порушенням нейродинаміки, патологічною перевагою гальмівних процесів, що домінують над процесами збудження.

Часто браділалія поєднується з симптомами брадикінезії (повільним темпом рухів), загальною загальмованістю

Повільна, невиразна мова викликає роздратування і нетерпіння оточуючих, перешкоджає здійсненню спілкування, тому люди з браділалією замикаються в собі і намагаються взагалі не говорити.

Немовні прояви браділалії представлені, перш за все, порушеннями загальної та дрібної моторики, мімічних рухів. Також присутня загальна загальмованість і млявість, незграбність, недостатня координованість рухів, амімічне лице.

У дітей з браділалією сповільнюється перебіг психічних процесів:

  • мислення,
  • пам’ять,
  • увага,
  • сприйняття.

Малюки довго включаються в який-небудь вид діяльності, а, зосередившись на ньому, ніяк не переключаються на інше заняття. До виконання інструкції приступають тільки після повторного надання інструкції до виконання завдання. Діти з браділалія схильні до застрявання, безцільного повторення рухів, персевераціям.

Персеверація — психічний стан, який характеризується невідступним або частим повторенням якого-небудь слова, думки, мелодії, дії.

При легкому ступені прояву браділалії мовні і немовні прояви не викликають відчутного дискомфорту. У важких випадках люди усвідомлюють свій дефект, що приводить до, пов’язаним з ним, психологічних травм.

Саме тому спеціальну корекційну роботу з подолання браділалії проводять на фоні медичного впливу (консультація невролога), спрямованого на нормалізацію діяльності нервової системи. Лікувальний комплекс повинен включати курси масажу. Також занять з сенсорної інтеграції та обов’язково психолого–педагогічну корекцію, нейропсихологічні заняття які направлені скорегувати корінь проблеми – мозкові процеси, що лежать в основі браділалія.

Нейропсихологічні заняття та психолого-педагогічна корекція – це найбільш ефективний на сьогоднішній день безмедикаментозний метод допомоги дітям. А значить не має ніяких побічних дій. При грамотному професійному підході найрезультативніший, тому що заснований на тренуванні мозку та певних його зон.

План корекції розробляється індивідуально для кожної дитини на основі авторської програми «Краплинки успіху» (Микитенко Ніни Петрівни). З використанням елементів бломберг терапії, а також найбільш ефективних прийомів, запозичених із суміжних дисциплін (дефектологія, логопедія, сенсорна інтеграція, ЛФК, нейромузична терапія , психологія).

Програма психолого-педагогічної корекції будується строго виходячи з індивідуальних особливостей кожної дитини, цілей і завдань корекції. Прописується фахівцем суто індивідуально для кожної дитини на основі психолого-педагогічної і нейропсихологічнеої діагностики.

Програма психолого-педагогічної корекції включає в себе рухову (психомоторну) частину, когнітивне завдання за столом або на килимі для розвитку пам’яті, мови, мислення, письма, читання і т.д.

Психолого-педагогічна корекція дозволяє дитині безмедикаментозно подолати браділалія і труднощі при спілкуванні

Психолого-педагогічна корекція надає терапевтичний вплив на організм – покращує емоційний і фізичний стан, підвищує самооцінку і впевненість в собі, розкриває внутрішні резерви і можливості, розвиває додаткові приховані можливості головного мозку.

Батьки повинні усвідомлювати, що корекція – це не чарівна швидка таблетка і не чарівна паличка. Такий варіант зазвичай обіцяють шарлатани, шахраї і нечисті на руки «фахівці» від психології.

Наші фахівці гарантують результат і 100% рішення проблем лише тим, хто усвідомлює, що психолого-педагогічна корекція – це велика багаторівнева системна робота під керівництвом грамотного
фахівця в центрі і регулярних заняттях вдома. Програма нейропсихологічної корекції в нашому центрі будується строго індивідуально.

Логопедичні заняття по корекції браділалії проводяться на фоні прискореня мови, темп якої логопед задає і підтримує за допомогою диригування, відхлопивання. Ускладнення мовного матеріалу (проголошення складів, слів, фраз, віршів, інсценівок, скоромовок, читання за ролями) відбувається поступово.

З метою нормалізації загальної і мовної моторики при браділалії корисний логопедичний масаж, логоритмічні заняття, нейропсихологічна корекція з інтегрованою програмою занять сенсорної інтеграці, музичної терапії.

Прискорення темпу мови вдається домогтися в результаті систематичних занять протягом 6-12 місяців

Прогноз щодо подолання браділалії найбільш сприятливий при ранньому початку корекційної роботи і правильному підході, коли робота йде не тільки над симптомами порушення (логопедична корекція), але і по корекції причин (нейрокоррекційна програма).

Але навіть після вироблення навичок нормальної мови необхідно тривале спостереження у нейропсихолога, постійний самоконтроль за темпом мови.

Для профілактики браділалії важливо попередження перинатальних уражень ЦНС, травм голови, нейроінфекцій, астенічного синдрому. Необхідно дбати про нормальний загальний розвиток дитини (моторики, вищих психічних функцій, інтелекту) і мови зокрема.